Elementy prefabrykowane wg dokumentacji

Elementy ciśnieniowe

 • elementy ścian szczelnych kotłów energetycznych-ekrany, pęczki, grodzie

 • kolektory przykotłowe

 • komory wchodzące w skład orurowania kotłów energetycznych

 • dna płaskie lub wyoblone

 • wymienniki ciepła-chłodnice, przegrzewacze energetyczne

 • elementy rurowe przestrzennie gięte metodą indukcyjną w zakresie średnic od 21,3 do 914 i promieni od 1D do 10D, dla instalacji wysokociśnieniowych (do 300bar) i wysokotemperaturowych (do 600*C)

 • obejścia zdmuchiwaczy

 • łuki z nakładkami dla transportu materiałów o podwyższonej twardości

 • trójniki widlaste wykonywane metodą obróbki skrawaniem z odkuwek

 • trójniki widlaste wykonywane metodą spawania z rur

Inne elementy

 • dysze powietrza i pyłowe kotłów węglowych

Top