Produkcja własna

System produkcji Firmy Tamar Sp. z o.o. uzyskał certyfikację ze strony UDT Cert na zgodność z wymogami załącznika I pkt. 4.3 dyrektywy 2014/68/UE, co potwierdza Certyfikat Systemu Jakości dla Wytwórcy Materiałów wg Dyrektywy 2014/68/UE nr CSJ/540/WM/PED/2016 dostępny w zakładce Certyfikaty
Zgodnie z zapisami certyfikatu firma jest upoważniona do wytwarzania m.in. następujących elementów ciśnieniowych :
  • kołnierze,
  • dna,
  • króćce,
  • zwężki,
  • trójniki,
  • weldolety,
  • sockolety,
  • inne wg rysunków wykonawczych.
Produkcja jest wykonywana z zastosowaniem technologii obróbki skrawaniem.
Top